Producent wie najlepiej!

Pierwszą, podstawową kwestią jest stosowanie się do zaleceń producenta samochodu, którego jesteśmy użytkownikiem. Wytyczne odnośnie lepkości oraz jakości oleju silnikowego znajdują się zazwyczaj w instrukcji obsługi pojazdu. Można je również uzyskać w autoryzowanej stacji serwisowej konkretnej marki samochodu. Stosowanie się do tych zaleceń zapewni skuteczną ochronę jednostki napędowej, a także uchroni nas przed utratą gwarancji dla nowszego samochodu.

Oleje silnikowe zimą a latem

Oleje silnikowe mają jedną, szczególnie ważną dla jednostki napędową cechę, a mianowicie swoją lepkość. Parametr ten jest istotny zwłaszcza zimą, ponieważ od niego zależy, czy uda nam się w ogóle uruchomić silnik w niskich temperaturach.

Lepkość olejów silnikowych podawana jest głównie za pomocą klasyfikacji SAE (Society of Automotive Engineers), która dzieli środki smarne pod kątem parametrów użytkowych. Oleje silnikowe według tej specyfikacji są podzielone na 14 klas lepkości:

  • 6 klas zimowych (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W)
  • 8 klas letnich (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60)

Klasy zimowe olejów silnikowych wg SAE ustalane są pod kątem maksymalnej lepkości, jaką może osiągnąć preparat w konkretnej temperaturze ujemnej, granicznej temperatury pompowalności oraz minimalnej lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Klasyfikację olejów letnich ustala się według minimalnej lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza, maksymalnej lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza oraz minimalnej lepkości w temperaturze 150 stopni Celsjusza i obciążeniu ścinającym na poziomie 10^6 1/s (HTHS).

Uniwersalne oleje silnikowe

Dokładne dane na temat lepkości oleju znajdują się na przedniej etykiecie pojemnika ze środkiem smarnym, np. 15W-40. Pierwsze oznaczenie (15W) oznacza lepkość oleju w niskich temperaturach, natomiast druga (40) w wysokich. Im niższa jest cyfra przy oznaczeniu „W”, tym preparat ma niższą lepkość w niskich temperaturach, a także niższą temperaturę płynięcia (temperatura, w jakiej kończą się właściwości smarne środka). Niższa lepkość oleju zapewnia lepszą ochronę jednostki napędowej w zimie. Ma ona również duże znaczenie podczas tzw. zimnych rozruchów silnika w niskich temperaturach, ponieważ pozwala uzyskać mniejsze opory przeciw płynięciu środka, a tym samym pozwala na łatwiejsze pobieranie oleju z miski olejowej i rozprowadzanie go po całym układzie napędowym.

Obecnie zdecydowana większość producentów oferuje przede wszystkim uniwersalne oleje silnikowe, a więc takie, które można z powodzeniem stosować zarówno latem, jak i w zimie. Daje to wymierne korzyści dla użytkowników aut, ponieważ nie muszą oni wymieniać oleju przy każdorazowej zmianie warunków pogodowych. Najważniejsze jest jednak, aby stosować taki olej, który został zarekomendowany przez producenta danego silnika.