Znak B-36 i B-35 – co oznaczają te znaki drogowe?

Znaczenie znaków drogowych powinien znać każdy kierowca, który porusza się po publicznych drogach pojazdami mechanicznymi. Znak zakazu zatrzymywania się, czyli znak B-36 należy do kategorii znaków zakazu obowiązujących na terenie całej Polski. To oznaczenie wskazuje, że na określonym odcinku drogi nie można zatrzymywać pojazdu nawet na kilka minut.

Znak B-36 umieszcza się wszędzie tam, gdzie zatrzymanie pojazdu mogłoby zaburzyć płynność przejazdu innych uczestników ruchu drogowego. Często można spotkać go w pobliżu budynków należących do instytucji państwowych oraz na parkingach, gdzie nawet krótkie zatrzymanie samochodu spowodowałoby zator drogowy. Znak drogowy B-35, czyli zakaz postoju oznacza, że dopuszczalny czas zatrzymania auta za znakiem to maksymalnie 1 minuta.

Jak wyglądają znaki zakazu B-36 i B-35?

Znaki drogowe B-36 i B-35 mają kształt okręgu z czerwonym obrzeżem oraz przekreślonymi liniami w tym samym kolorze. Tło tych znaków zakazu jest niebieskie. Warto też dodać, że znaki drogowe B-36 występują w kilku wersjach pod względem rozmiaru tarczy, a mianowicie:

  • Małe – mają średnicę 600 mm i stosuje się je najczęściej na drogach gminnych i powiatowych.
  • Średnie – ich średnica to 800 mm. Najczęściej spotkasz je na łączeniach autostrad oraz dróg ekspresowych. Dodatkowo zarządcy stosują średni znak B-36 na drogach krajowych i wojewódzkich o charakterze jednojezdniowym.
  • Duże – średnica 900 mm pozwala na wykorzystanie znaków z tej kategorii na drogach ekspresowych oraz autostradach, a także drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym.
  • Wielkie – tutaj średnica znaku to 1000 mm. Są spotykane wyłącznie na autostradach i przy głównych jezdniach, gdzie pojazdy osiągają duże prędkości.

Dokładne regulacje odnośnie do tego, gdzie mogą być stosowane poszczególne odmiany znaków drogowych B-36 i innych oznaczeń zakazu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.*

Zakaz postoju vs zakaz zatrzymywania się – różnice

Różnica pomiędzy znakiem B-36 a znakiem B-35 jest wyjątkowo prosta. Zakaz zatrzymywania się dotyczy unieruchomienia pojazdu nawet na chwilę, natomiast w przypadku zakazu postoju nie można zatrzymać auta na dłużej niż minutę lub inny czas wskazany tabliczką t pod postawionym znakiem pionowym.

Na drogach, gdzie zostały umieszczone znaki drogowe B-36 lub B-35 obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania aut wzdłuż jezdni, gdyż mogłoby to przekładać się na problemy z płynnością przejazdu.

Gdzie można kupić znaki drogowe B-36?

Sprawdzone znaki drogowe spełniające wymogi Ministra Infrastruktury w Polsce możesz zamówić na stronie sklepu internetowego Znakidrogowe24: https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe_b-36.

W jednym miejscu znajdziesz wszystkie powszechnie stosowane rozmiary oraz rodzaje znaków drogowych, a w tym znak B-36 Zakaz zatrzymywania się. Jeśli działasz jako zarządca drogi lub odpowiadasz za prawidłowy przepływ ruchu pojazdów na prywatnym osiedlu, koniecznie zaopatrz się w wysokiej jakości znak B-36 lub B-35.

Umieszczenie takiego oznaczenia w infrastrukturze drogowej jest gwarancją, że przejazd przez drogę nie zostanie zatamowany przez żaden pojazd pozostawiony wzdłuż jezdni, oczywiście o ile kierujący zastosują się do umieszczonego oznakowania.

* https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181

Artykuł sponsorowany