← Wróć do listy pojęć

Zawór EGR

Zawór EGR (Exhaust Gas Recirculation) to urządzenie, które pomaga w redukcji emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx) przez recyrkulację części spalin z powrotem do komory spalania. Dzięki temu spaliny są ponownie wykorzystywane, co obniża ich temperaturę spalania i ilość generowanych NOx.

Treść wygenerowana przez ChatGPT.