Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • Które z oznaczeń dotyczą rozmiaru opony?
  • Jak czytać oznaczenie dotyczące rozmiaru opony?
  • Po co średnica felgi określana jest w calach?

Spis treści

Które oznaczenie odnosi się do rozmiaru opony?

Pośród licznych oznaczeń znajdujących się na oponie, jedno cieszy się wyjątkową popularnością, o czym świadczy jego powszechna znajomość. Nie oznacza to, że wszyscy rozumieją sens zawarty w ciągu alfanumerycznym, jednak każdy kierowca zetknął się symboliką znajdującą się na boku opony.

Mowa oczywiście o oznaczeniu np. 195/65/R15, odnoszącego się do ogumienia, które można z łatwością nabyć za pośrednictwem strony https://noweopony.pl/opony/letnie/195/65/r15.

Co oznacza 195/65/R15?

Ciąg liczb oraz litera określają wymiary opony pod kątem:

  • Szerokości;
  • Stosunku wysokości boku opony do szerokości;
  • Średnicy felgi.

Szerokość opony 195

W tym przypadku mowa jest o szerokości przekroju opony, mierzonej pomiędzy ściankami bocznymi. Poprawność pomiaru wymaga założenia opony na felgę i napompowaniu jej do wskazanego ciśnienia. Pragniemy uspokoić kierowców, iż wszystkie pomiary dokonywane są w procesie produkcji. Nie ma potrzeby wykonywania ich samodzielnie w momencie zakupu kompletu opon.

Oznaczenie rozmiaru ogumienia jako 195/65/R15 jest informacją, że opona ma 195 mm szerokości.

Stosunek wysokości boku opony do szerokości 65

Profil opony jest stosunkiem wysokości bocznej ścianki liczonym od zewnętrznej krawędzi felgi do bieżnika. Należy przy tym pamiętać, że wskaźnik ma wartość procentową. Zatem w przypadku opony oznaczonej jako 195/65/R15 stosunek wysokości boku opony do szerokości wynosi 65 procent.

Średnica felgi 15

Litera R oznacza radialną konstrukcję opony, która dzięki temu jest znacznie mocniejsza i trwalsza. Wskaźnikiem dotyczącym średnicy osadzenia jest następująca po literze liczba. W oponie 195/65/R15 będzie to liczba 15. Innymi słowy, średnica felgi, na którą opona zostanie nałożona, musi wynosić 15 cali.

Dlaczego w oznaczeniach opon miesza się system metryczny z anglosaskim?

Pamiętajmy, że początki i rozkwit motoryzacji miał miejsce w krajach posługujących się anglosaskim systemem miar. Dzisiejsze wymiary są pozostałością po tamtych czasach. Wydają się też praktyczniejsze. O wiele łatwiej jest zapamiętać średnicę wynoszącą 15 cali, aniżeli 381 milimetrów. Dodajmy, że w calach mierzy się średnicę kół samochodowych, motocyklowych i rowerowych na całym świecie i małe jest prawdopodobieństwo, że kiedyś ulegnie to zmianie.

Artykuł sponsorowany